Tag Archives: nón bảo hiểm kém chất lượng

Bạn có còn dám đội mũ bảo hiểm kém chất lượng?

Xem những hình ảnh dưới đây, chắc chắn các bạn sẽ phải suy nghĩ lại về việc không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm loại kém chất lượng. Theo báo cáo của Viện thông tin bảo hiểm (Insurance Information Institute), 40% trong tổng số người chết vì tai nạn xe máy vào […]